12/07/2007

Õpilase ülesanne

Haridusministeerium kavatseb hakata rakendama tehnoloogiat õppetöö korraldamisel. On kavas luua mõnede õppeainete e-õppe kursused nii, et kõik õppematerjalid ja vahendid oleksid kättesaadavad Internetis.
Sina ja Sinu meeskond moodustate uurimisgrupi, et välja selgitada, millist rolli omab tehnoloogia õpilase õppetöös. Teie meeskonna ülesanne on uurida, kuidas õpilased õpivad loodusaineid ja uurimuse käigus selgitada välja, milline teema valmistab õpilastele kõige enam raskusi. Kõige enam raskusi valmistava teema kohta peate looma veebipõhise õppematerjali.

Te peate läbi viima elektroonilise küsitluse, mille käigus te uurite, kui palju aega õpilased kulutavad loodusainete õppimiseks aega, milliseid erinevaid vahendeid nad kasutavad õppetöös ja millise teema õppimine valmistab neile kõige enam raskusi
Teie meeskond peaks olema 7-liikmeline. Uurimisgrupi moodustavad: meeskonna juht, kaks ajakirjaniku, kaks statistikut ja kaks praktikut.
Uurimuse käigus kasutate
* küsitluse läbiviimiseks veebipõhist küsitluste loomise tarkvara eFormulari (http://www.eformular.com/laine/loodusained.html)
* tulemuste publitseerimiseks e-ajakirja (http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/iktkoolielus)
* ülevaate andmiseks projekti tegevuste kohta ajaveebi (http://21sajandiopilane.blogspot.com/ ).
*veebipõhise õppematerjali loote vabalt valitud tarkvaraga või veebipõhises keskkonnas nii, et see oleks kõigile kättesaadav (õppematerjali loomisel peate arvestama kõiki internetiturvalisuse nõudeid.
Uurimuse tulemuste kokkuvõtte oma kooli kohta ja veebipõhist õppematerjali esitlete konverentsil, mis toimub 9.veebruaril Türi Gümnaasiumis.
Kokkuvõtte ettekandmiseks konverentsil loote esitluse.
Projektis osalevate koolide üldkokkuvõtte vormistate konverentsil projektis osalenud koolide kokkuvõtete põhjal.
Uurimuse üldkokkuvõte peaks kajastama, kuidas õpilased kasutavad tehnoloogiat õppetöös, millised teemad loodusainete õppimisel valmistavad kõige suuremat raskust ja teie ettepanekuid vastavate teemade paremaks õppimiseks.

Meeskonna liikmete ülesanded:
Meeskonna juht – koordineerib tegevust
Ajakirjanik – publitseerib uurimuste tulemused e-ajakirjas, loob esitluse
Statistik – analüüsib küsitluse tulemusi
Praktik - loob õppematerjali

1 kommentaari:

Blogger anisol ütles ...

Ok. Me aglame. :)

7. detsember 2007 12:38  

Postita kommentaar

Tellimine: Postituse kommentaarid [Atom]

<< Avaleht