5/14/2008

30 апреля 2008 года - Награждение.
Наш проект получил вторую премию.
Фото мероприятия

2/21/2008

KOKKUVÕTE

Projektis osalesid õpilased Ahtmest, Türilt, Roosna-Allikult ning Järva- Jaanist.

Projekti käigus viidi läbi uurimus, kuidas õpilased kasutavad tehnoloogiat õppetöös ning korraldati õpilastööde konkurss "Õpilaselt õpilasele". Kokkuvõtted tehti konverentsil.

Uurimuses osales kokku 217 õpilast. Ahtme Gümnaasiumist 75 õpilast (53 tüdrukut ja 22 poissi - 9.-12.klass) ja Türi Gümnaasiumist 142 õpilast (91 neidu ja 51 noormeest - 8.-12 klass).
Projekti käigus selgus, et lemmikõppeaineks Ahtme Gümnaasiumi õpilastel on inglise keel ja emakeel ning kolmandal kohal kehaline kasvatus, Türi Gümnaasiumi õpilaste lemmikõppeaine on kehaline kasvatus seejärel kunst ning kolmandana nimetati inglise keelt.
Õppeainetest, millistest on päriselulistes situatsioonides kõige enam kasu, nimetasid

 • Ahtme õpilased olulisuses järjestuses: inglise keel, emakeel ja matemaatika
 • Türi õpilased järgmisi: emakeel, inglise keel ja matemaatika.

Õppeainetest, millistest on kõige enam kasu haridustee jätkamisel, nimetasid

 • Ahtme õpilased olulisuse järjestuses: inglise keel, matemaatika ja emakeel.
 • Türi õpilased matemaatika, inglise keel ja emakeel.

Kõige raskemad õppeained on

 • Ahtme Gümnaasiumi õpilastele füüsika, keemia ja matemaatika
 • Türi Gümnaasiumi õpilastele matemaatika, füüsika, ajalugu.

Eelistatavateks vahenditeks ja meetoditeks aine õppimisel peavad mõlema kooli õpilased traditsioonilisi vahendeid. Kõige vajalikumaks vahendiks peetakse õpikut ja kõige paremaks meetodiks õpetaja selgitust tervele klassile.

Aine õpetamise huvitavamaks muutmist peavad õpilased võimalikuks rühmatöö (82% vastanutest) ja tehnoloogia (58%) kasutamisulatuse suurendamisega.

Mõlema kooli õpilaste poolt peetakse kõige raskemateks teemadeks matemaatikas trigonomeetriat (53% vastanutest) ja funktsioone (48%). Lemmikteemadena nimetati võrrandite lahendamist (36%), peastarvutamist (29%) ja ka funktsioone (27%).


Õpiprogrammidest nimetati Functionit, GeomeTricksit ja T-Algebrat ning veebipõhistest materjalidest nimetati www.miksike.ee, www.miksike.net, www.kool.ee, matemaatika.edu.ee, college.ru/mathematics/, rambler.ru.

Uurimuses küsiti ka õpilaste õppimisele kuluvat aega.

 • Türi Gümnnaasiumi õpilastel kulub kodus õppimisele keskmiselt 2,52 tundi nädalas (tüdrukutel 2,94 ja poistel 2,1 tundi).
 • Ahtme Gümnaasiumi õpilastel kulub õppimisele nädalas keskmiselt 6,69 tundi (tüdrukutel 7,17 ja poistel 4,97 tundi).

Tehnoloogiat kasutab õppimisel 92,17% vastanutest.

Õpilased on oskustelt ja tahtelt valmis õppetöös veebipõhiseid õppematerjale ja õpiprogramme kasutama, kuid kahjuks ei ole e-õppe rakendamine põhikoolis ja gümnaasiumis kohe ja praegu võimalik, kuna puuduvad vastavad õppematerjalid ja õpiprogrammide kasutamise juhendid.

Haridusministeerium võiks pöörata suuremat tähelepanu õppetööks vajalike õpiprogrammide ja internetipõhiste õppematerjalide loomisele.

Projekti raames läbi viidud konkursil "Õpilaselt õpilasele" osales 11 õpilast kokku 14 tööga.
Õpilasid koostasid õppematerjale ja juhendeid õpiprogrammide kasutamiseks õppetöös.
Õpilastöödega saab tutvuda aadressil http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/iktkoolielus/index.php?str=40&artCat=19&artID=156

2/11/2008

Благодарны за теплый прием и надеемся на новые встречи!

Поступили и первые отзывы от участников нашей команды.
У нас зачетная неделя, поэтому пока не все выкроили время написать.
Поездка в Тюри и Тюрискую гимназию мне очень понравилась. Доброжелательно встретили нас эстонские ученики и учителя. Хотя мы разговаривали с ними на эстонском языке, мы вполне славились со всеми задачами. Владение эстонским
языком немного поразил учителей из эстонской школы. Хотя, не обошлось без ошибок. Конференция понравилась, так как главной её задачей было налаживание отношений между нашими школами.
Оказывается, что у нас много общего с эстонскими учениками. Для них главным является математика и английский, а самые трудные предметы химия и физика, как и у нас. Дружелюбная атмосфера царила и в группах. Мы похожи просто учимся на разных языках. В каждой группе были как, эстонские так и русскоязычные ребята. Обсуждали мы и проблемы в школах и в школьной программе. Хотелось бы, увидеть теперь наших новых друзей и в нашей школе!

Рита Черпухина

Мне практически все понравилось – атмосфера была дружелюбная. Не понравилось только время отбытия (рановато).
Денис Васькин

2/09/2008

Konverents

Täna oli Türi Gümnaasiumis konverents, kus saime kõik kokku ja jagasime projekti käigus saadud infot.

Konverentsil tegime kokkuvõtted uurimustest, kuidas õpitakse loodusaineid ja millised teemad õpilastele kõige enam meeldivad ja millised teemad raskusi valmistavad.
Türi Gümnaasiumi kokkuvõtte esitasid Andra, Ave ja Ege

Türi Gümnaasiumi kokkuvõte

Ahtme Gümnaasiumi ettekande uurimuste tulemustest esitasid Juri ja Georgi


Ahtme Gümnaasiumi kokkuvõte


Konverentsil esitasid konkursil "Õpilaselt õpilasele" osalenud oma töid
Juri Ahtme Gümnaasiumist esitles oma õppematerjali "Trigonomeetria".
Ta rõhutas ka seda, et kui kasutada oma tööde koostamisel Internetist võetud materjale, siis tuleb ka neile viidata.


Georgi Ahtme Gümnaasiumist esitles oma õppematerjali "Vektor"Ivar Järva-Jaani Gümnaasiumist esitles oma juhendit, mille abil saab õppida MovieMaker kasutamist.


Taaniel Türi Gümnaasiumist esitles oma juhendeid, millede põhjal saab õppida õpiprogrammi Function abil võrrandisüsteemi lahendamist ja õpiprogrammi GeomeTricksi abil konstrueerida erinevaid kujundeid


Märt Türi Gümnaasiumist esitles oma juhendit, mille abil on võimalik õppida joonestama siinusfunktsiooni graafikut (y= sin kx, y= a sin x), kasutades selleks õpitarkvara Function. Oma töö esitlemisel juhtis Märt tähelepanu ka sellele, et otstarbekas on Internetis avaldatud juhendmaterjal varustada CreativeCommons litsentsiga, et vältida autoriõiguste rikkumist.


Õpetaja Heli Järve tutvustas oma õpilase Mari-Liis Rohusaare juhendit, mille põhjal saab õppida looma huvitavat õpimängu "Kuldvillak" MS PowerPointis


Konverents jätkus õpitubadega.
Õpetajad tegid tutvust PBWiki kasutamise võimalustega õppematerjalide loomisel.


Õpilased töötasid rühmades ja tegid kokkuvõtte, mille poolest erineb-sarnaneb kahe kooli õpilaste loodusainete õppimine ja arutlesid teemal "Arvutikaitse ja internetiturvalisus"
1. rühma tööst tegi kokkuvõtte Irina


Kokkuvõte

2. rühma tööst tegi kokkuvõtte Märt


Kokkuvõte

Ettekande "Arvutikaitsest ja internetiturvalisusest" tegi Märt.

Ettekanne


Konverents lõppes edukalt ja nii nagu lootsime.

2/05/2008

On aeg hakata otsi kokku tõmmbama

Konverentsini on jäänud mõned üksikud päevad.
Ege ja Andra valmistavad esitlust


ja AVE täiendab ajaveeb.


On lõppenud konkurss "Õpilaselt õpilasele"

Konkursile laekus 14 tööd.
Valminud töid saad vaadata siit
Võistlustöö1
Võistlustöö2
Võistlustöö3
Võistlustöö4
Võistlustöö5
Võistlustöö6
Võistlustöö7
Võistlustöö8
Võistlustöö9
Võistlustöö10
Võistlustöö11
Võistlustöö12
Võistlustöö13
Võistlustöö14

1/25/2008

У нас прошел конкурс рисунков

На тему "Киберопастность"
Работы можно посмотреть здесь:
Конкурс рисунков

1/22/2008

KONVERENTS

Konverents „21.sajandi kool - tehnoloogia õppetöös” toimub 9.veebruaril kell 10.00
Türi Gümnaasiumis.
AJAKAVA
10.00 - 10.30 Kogunemine, registreerumine
10.30 - 10.45 Avamine
10.45 - 11.15 Ettekanded (kokkuvõtted uurimusest „21.sajandi kool - tehnoloogia õppetöös”)
 • Türi Gümnaasium
 • Ahtme Gümnaasium

11.20 – 11.50 Konkursil "Õpilaselt õpilasele" osalenud tööde esitlused

11.50 - 12.00 Konkursil "Õpilaselt õpilasele" osalenud tööde autasustamine

12.00 – 12.30 Vaheaeg

12.30 – 13.30 Töötoad

 • Õpetajad: sotsiaalse tarkvara kasutamine õppetöös
 • Õpilased: arvutikaitse ja internetiturvalisus

13.30 – 13.50 Kokkuvõtted töötubadest
13.50 Konverentsi lõpetamine