12/28/2007

Happy New Year

12/21/2007

Häid Jõule ja head uut aastat!

Счастливого рождества и Нового года!
У нас начались каникулы.
Статистики будут в тишине обрабатывать анкеты, практики готовить материал по трудным разделам, а журналисты начнут знакомить с историей нашего города и гимназии.
А интернет помогает нам даже на каникулах не скучать без математики.
Загляните к нам:

блог 11 классов

блог 12 классов
И так хочется, чтобы наконец выпал снег. Ведь это так красиво(аллея недалеко от нашей школы):

12/20/2007

Häid Jõule ja head uut aastat!

Türi Gümnaasiumi meeskond soovib teile kõigile häid jõule ja head uut aastat!

Türi tiim on siis paar korda kokku saanud, arutanud kuidas asjad edasi peaksid kulgema.
Tänaseks oleme lõpetanud ankeetide täitmise ja statistikud, Maria ja Liina, alustavad andmete analüüsi.
Praktikud, Märt ja Taaniel, asusid tutvuma õppematerjalide loomise tarkvaraga Wink.

12/19/2007

Ankeetide tätmine


Ave jälgib, et ankeetide täitmine sujuks tõrgeteta.

Türi meeskond

Türi Gümnaasiumi meeskonda kuuluvad
Andra meeskonna juht
Märt - praktik
Taaniel - praktik
Liina - statistik
Maria - statistik
Ave - ajakirjanik
Ege - ajakirjanik
Õpetajana aitab projekti organiseerida
Laine Aluoja

12/17/2007

Анкетирование в Ахтмеской гимназии закончено.

Можно приступать к следующему этапу?
Me lõpetasime ankeetide täitmise.
Ootame 2. etap.

12/12/2007

Вести из Ахтмеской гимназии


У нас сейчас зачетная неделя, но мы уже начали проводить опрос. Закончим на следующей неделе.

12/07/2007

Õpilase ülesanne

Haridusministeerium kavatseb hakata rakendama tehnoloogiat õppetöö korraldamisel. On kavas luua mõnede õppeainete e-õppe kursused nii, et kõik õppematerjalid ja vahendid oleksid kättesaadavad Internetis.
Sina ja Sinu meeskond moodustate uurimisgrupi, et välja selgitada, millist rolli omab tehnoloogia õpilase õppetöös. Teie meeskonna ülesanne on uurida, kuidas õpilased õpivad loodusaineid ja uurimuse käigus selgitada välja, milline teema valmistab õpilastele kõige enam raskusi. Kõige enam raskusi valmistava teema kohta peate looma veebipõhise õppematerjali.

Te peate läbi viima elektroonilise küsitluse, mille käigus te uurite, kui palju aega õpilased kulutavad loodusainete õppimiseks aega, milliseid erinevaid vahendeid nad kasutavad õppetöös ja millise teema õppimine valmistab neile kõige enam raskusi
Teie meeskond peaks olema 7-liikmeline. Uurimisgrupi moodustavad: meeskonna juht, kaks ajakirjaniku, kaks statistikut ja kaks praktikut.
Uurimuse käigus kasutate
* küsitluse läbiviimiseks veebipõhist küsitluste loomise tarkvara eFormulari (http://www.eformular.com/laine/loodusained.html)
* tulemuste publitseerimiseks e-ajakirja (http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/iktkoolielus)
* ülevaate andmiseks projekti tegevuste kohta ajaveebi (http://21sajandiopilane.blogspot.com/ ).
*veebipõhise õppematerjali loote vabalt valitud tarkvaraga või veebipõhises keskkonnas nii, et see oleks kõigile kättesaadav (õppematerjali loomisel peate arvestama kõiki internetiturvalisuse nõudeid.
Uurimuse tulemuste kokkuvõtte oma kooli kohta ja veebipõhist õppematerjali esitlete konverentsil, mis toimub 9.veebruaril Türi Gümnaasiumis.
Kokkuvõtte ettekandmiseks konverentsil loote esitluse.
Projektis osalevate koolide üldkokkuvõtte vormistate konverentsil projektis osalenud koolide kokkuvõtete põhjal.
Uurimuse üldkokkuvõte peaks kajastama, kuidas õpilased kasutavad tehnoloogiat õppetöös, millised teemad loodusainete õppimisel valmistavad kõige suuremat raskust ja teie ettepanekuid vastavate teemade paremaks õppimiseks.

Meeskonna liikmete ülesanded:
Meeskonna juht – koordineerib tegevust
Ajakirjanik – publitseerib uurimuste tulemused e-ajakirjas, loob esitluse
Statistik – analüüsib küsitluse tulemusi
Praktik - loob õppematerjali

12/02/2007

Projekt: 21.sajandi kool - tehnoloogia õppetöös

Novembrist käivitus projekt "21.sajandi kool - tehnoloogia õppetöös"
Projektis osalevad Türi Gümnaasiumi ja Ahtme Gümnaasiumi õpilased