1/16/2008

Ahtme Gümnaasiumist


Kooli ajaloost
1. Kooli asutamisaasta ja kuupäev: 17.oktoobril 1962.a.

2. Kooli nimi:
1962 - Eriinternaatkool nr.2 (probleemsetele lastele)
1966 - Kohtla-Järve 14.keskkool
1993 - Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium

3. Kooli aadress:
Altserva 6, Kohtla-Järve 31021 (7.-12.kl.)
Sõpruse 33, Kohtla-Järve 31021 (1.-6.kl.)

4. Teated kooli õpetajate ja õpilaste arvu:
1962 - õpilasi 242, õpetajaid 32
2000 - õpilasi 1041, õpetajaid 80
2005 - õpilasi 822, õpetajaid 85

5. Koolijuhatajate või direktorite nimed koos tööaastatega:
1962 - Aleksandr Milits
1963 - Boriss Golberg
1965 - Viktor Smirnov
1977 - Nadežda Skiperskaja
1978 - Anatoli Mosjakin
1986 - Svetlana Skorobogatova

6. Ülevaade koolihoonest (hoonetest) ja ümberehitustest (millal):
1962 – valmis uus hoone ja 2 ühiselamuhoonet
1966 – jäi ainult õppehoone
1989 – valmis esimene arvutiklass
1992 – valmis lugemissaal
1993 – valmis teine arvutiklass
1994 – valmis keemia praktiliste tööde laboratoorium
1995 – valmis näitusesaal
1999 – valmisid kaasaegne videoklass, õpilasomavalitsuse tuba, rekonstrueeriti aula, anti gümnaasiumile üle rekonstrueeritud endise põhikooli hoone 1.-6.kl. õpetamiseks
2000 – algkoolihoones valmisid lugemissaal, arvutiklass, elava looduse tuba, näitusesaal
2003 – Eesti koduloo- ja kultuurimuuseum
2003 – metoodika- ja teadusliku uurimistöö keskus
2004 – arendusõppekeskus (algkoolihoones), avatud ravihingamise kabinet, renoveeritud sööklad

(http://www.ahtme.edu.ee/?tl=2&m=43&mod=content&showid=196)

0 kommentaari:

Postita kommentaar

Tellimine: Postituse kommentaarid [Atom]

<< Avaleht